2015 m. birželio 24 d., trečiadienis

Mano kaimynaiKaimo žmogus
Darbingas visą amžių,
Jei neprispaudžia neganda juoda,
Kada taiki padangė,
Atranda senas darbo troboje:
Sodelyje bitės dūzgena,
Ratelio virpa pamina,
Tvarte net kelios vištos peri,
Skyla viščiukai, meilės gūžtoje,
Iki rudens ir kiaulė kriuksi,
Avelių pulkas pievoje...
O kur visa gamta – darželis,
Bulvių laukas,
Sava daržovė – ne pirkta.
Aštuoniasdešimt – tai branda,
Kada vaikai užaugo,
Ir jų vaikaičiai žaidžia savame kieme,
Paskui platėja giminė,
Lyg bičių spiečius skrenda
Toliau ir net labai toli,
Jau susuka lizdus,
Kaip baltas gandras,
Pakviečia tik kalendamas,
Kur gimė ir užaugo, –
Į trobą senelių,
Namo, namo, namo...
– Ugnis mano žmona, –
Pasakė bitininkas senas,
Kaimo legendos verta frazė,
Amžina.
Komentarų nėra: