2013 m. spalio 22 d., antradienis

Užuojauta
Tu gyvenai trumpai,
Bet nuveikei už šimtą metų:
Eilėraščiai ir karpiniai,
Madų salonai
Tavo sukurtais
Drabužiais pasipuoštų;
Skaniausi valgiai
Mums visiems ant stalo tinka.
Tu viską palikai,
Tik savo skausmą nunešei,
Kuris dar skamba
Mūsų širdyse...
Nuo to ilgai neišsivaduosiu.
Koks žodis tiktų
Tavo artimiesiems,
Kuriuos mylėdama
Tokias kančias kentei?
Tik būkite atidūs,
Būkite ir paspirtis visiems,
Kas dabar plaukia
Į tyrą amžinybės uostą...
Komentarų nėra: