2013 m. spalio 14 d., pirmadienis

Sausio 13 naktisAtsiminimų knygos
Man nereikia atsiversti,-
Stovėjau ir tą naktį su visais,
Mačiau: riedėjo tankai
Ir tunelis drebėjo,
Kaip verkė, meldėsi šimtai.
Paskui nusišvietė padangė
Ir šūvių papliūpos,
O pranešėjas net prie Seimo šaukė:
- Žmones šaudo,
Tankais traiško,
Greitoji veža sužeistuosius,
Laukime, važiuos čionai !
Kai kitą rytą, švintant,
Sutikau savuosius,
Jie sakė buvo ir tenai:
Drebėjo lūpos, rankos,
Ką matę pasakojo,-
Šalia – kraujo klanai.
Tik kūdikį gali apgauti,
Bet mes užaugę,
Turime vaikus, vaikaičius
Ir pasakosime TIESĄ,
Kol gyvi bus pelenai.
Tu - TSRS,
Tu mus žudei.Komentarų nėra: