2013 m. spalio 12 d., šeštadienis

NaktisNaktis –
Tamsos ir miego karalystė,
Kai spaudžia smilkinius,-
Tai gniaužtai ir viltis,
Kad greitai ateis rytas
Ir tamsą išsklaidys...
Mėnuo apeina ratą
Saulei iš paskos
Ir pasakoja, ką pamatė
Per visą naktį,
Lig aušros...
Viena žvaigždė pamilo,
O kitą jis atstūmė
Ir seka nuo pradžios:
Ištikimybė, buvus ar nebuvusi,
Tik žemei reikia
Dar vienos marčios...
Prašvito ir lašai pabiro,
Kaip deimantinės ašaros,
Naktis – įsivaizduojama ramybė,
Priglausk saulutę,-
Ji paguos.Komentarų nėra: