2013 m. spalio 26 d., šeštadienis

Balti beržaiPrie viešo kelio auga
Daug medelių -
Vieni čia atvežti,
Kiti tik perkelti iš miško,
O beržas už visus gražesnis,
Nes baltas jo liemuo,-
Kaip kelrodė žvaigždė nušviečia
Kelius į tėviškę...
Kokie laukai,
Arimai platūs
Ir duona visada skalsi;
Eini į tolumas,
O dar toliau ir platumos
Ir medžiai auga stipresni -
Tai ąžuolas ir uosis,
Liepa ir eglė -
Poroje visi.
Kokius medžius mes pasodinsime,
Tokia bus mūsų ateitis.
Oi, žemė Lietuvos bus visada sava,
Labai graži...


Komentarų nėra: