2013 m. spalio 9 d., trečiadienis

Prie Prano VaičaičioKai paskutinis rudens lapas
Priglus prie žemės,
Net ir tada
Tikėsiu savo Lietuva.
Kai baltas sniegas
Dengia kapą,
Atrasiu dar tave,
Prisipažinusį tyra
Meile gimtinei
Ir atskirties didžiulį skausmą
Nešiojusį
Iki paskutiniojo atodūsio -
Tiktai į Lietuvą...
Atsigręžė berželis
Viršūnėlė žalia
Ir palingavo vėjui
Sakydamas:
- Esu aš čia,
Su tavimi,
Jau amžinai šalia...
Komentarų nėra: