2012 m. gegužės 30 d., trečiadienis

Skiriu rašytojai Bronei Buivydaitei

Taip skuba, bėga laikas,
Kad nespėju padėkoti
Savo krašto šviesai -
Rašantiems ir kuriantiems,
Kas liko ar paliko
Atmintį žmonėms,
Kas davė pradžią
Raidos keliui ir kitiems.
Tarsi daina Šventoji
Vis plaukia pro bažnyčią
Ir varpas kviečia
Rytais, per sumą, vakarais,-
Jo garsas prikelia
Ir vienkiemius, ulyčias,
Iš kur ir kilo Anykščiai.
Čia piemenėlių ir suaugusių
Graži iš atminties giesmė.

Komentarų nėra: