2012 m. gegužės 30 d., trečiadienis

Lino baltas siūlas


Skiriu Albino Šileikos
Prieverpsčių parodos atidarymui Svėdasuose

Prieš daugel metų
Mūsų moterys lietuvės
Šilko rūbų neturėjo,
Iš drobės siuvo,
Audė tik linus
Po šimtą metų
Skaros ir lovatiesės
Jų skryniose gulėjo -
Nei kandys ėdė,
Nei lėtai trūnijo,
Tiktai nubaldavo labiau
Lyg motinos galva
Nuo rūpesčių kaip vėjo...
Oi, saulė puošė
Raudoniu skruostus
Kaip tėvo bučinys...
Tik iš ratelio dūzgesio
Į prieverpstes atėjo
Dailieji saulės raštai
Ir gėlių jungtis.

Komentarų nėra: