2012 m. gegužės 16 d., trečiadienis

Rubikių ežerasKiekvieno ežero vanduo
Atspindi dangų,
O saulė slenka
Nuo rytų lig vakarų
Ir kalbina bangas,
Kai vėjas jas pašiaušia,
Vis nuramina vakarais,
Kad būtų man ramu...
Beržų šakas žalias
Pavasaris į dangų šaukia,-
Toks mėlynas, vaiskus...
Kiekvienas atskirai
Vis laukia, laukia -
Juk nerašyti jų vardai...
Lapelį vieną prisitraukiau,
Pabučiavau kaip savo vaiką,-
Jis toks lipnus,
Saldus tarsi medus...
Visų beržų ir ežerų
Tikrai neapkeliausiu,
Po daugel metų
Vėl gimtinę suradau...
Rubikiai, ačiū tau.

Komentarų nėra: