2020 m. vasario 21 d., penktadienis

Smulkmė
Neteko plaukti niekada
Kruiziniu laivu,
Aplink pasaulį dar neteko vykti
Nei pėsčiomis, nei lėktuvu,
O žemė – kaip kiaušinis,
Galėčiau bet kada atgal į tėviškę sugrįžti…
Neteko nardyti po vandeniu giliu,
Surast aukso kasyklos,
Gniaužau suprakaitavusiam delne
Smulkų pinigėlį
Ir vis bijau, kad neišslystų, –
Toks menkas uždarbis žmogaus,
Nedalyvavusio konkursuose,
O turtas – knygose,
Lig šiol dar neskaitytose…
Bandžiau padėti vis kitiems
Ir į gyvenimą sugrįžti,
Vieni dėkojo,
Kiti atkutę bando nusigręžti
Ir tada mąstau,
Kad ir smulkiausias pinigas
Būna netikras, –
Paskęsta tarp auksinių
Ir niekas jo neatpažįsta.
Komentarų nėra: