2020 m. vasario 28 d., penktadienis

„ Nežudyk’’
Savo eilių nemoku,
Niekada jų nesimokiau,
Atmintinai mokėti ir priimti verta
Tik Dešimt Dievo Įsakymų,
Prieš daugel metų paskelbtų,
O aš – tik savo mintis
Jums nešu…
Myliu ir visada mylėsiu
Savo artimus,
Gyvensiu žemėje,
Kaip ir visi dori
Dangaus vaikai…
Šeima ir artimieji – viskas,
Dėl ko gyventi verta,
O draugui padedi,
Kai to paprašo,
Tol, kol reikia,
Visų pasaulio ydų neišspręsiu,
Paduodu tranką – kelkis,
Paskui nereikalingas jau tampi...
Tik nežudykime vilties
Vieni kitiems.

Komentarų nėra: