2020 m. vasario 19 d., trečiadienis

ŽemiečiaiPer daugel metų
Susikerta ir vėl išsiskiria keliai,
Kol dar gyvi,
Vis rašome ir skubame,
Po to skaitys kiti,
Kokius niekus mes paistėme,
O gal nubrauks ir ašarą,
Per veidą sruvančią…
Vieni susispietė į būrį,
Kaip trys muškietininkai,
Vienas kitą rėmė
Sunkiais pokario laikais,
Audroms praūžus
Pakelia galvas,
Nusilenkia kryžiams...
Garbė – visiems,
Ką ligi šiolei minime,
Esa net ir buvę…


Komentarų nėra: