2020 m. vasario 29 d., šeštadienis

Gyvenimo dainos
Nelei Paltinienei atminti

Gyvenimas – trumpas
Ir labai trapus,
Tarsi žibutės žiedas,
Pavasarį pražysta – vyturėlis gieda,
Nubyra iš jos mėlynų akių
Kelios ašaros į baltą smėlį,
Per kopas vėl į jūrą
Neramiai nurieda,
Pakeliui susigeria…
Gyvenimas – daina,
Kiekvienas posmas – laimė,
Avie Marija – paskutinis
Trumpas žodis
Amžiams pasilieka.

Komentarų nėra: