2020 m. vasario 10 d., pirmadienis

Laisvai LietuvaiAčiū, Laimutis Regelskis, už bendrus renginius ir foto

Ateina laikas – būti atvirai,
Nors daugel metų
Buvau ir savimi,
Bet ne laisvai kalbėjo lūpos,
Ne viską ir pasakiusi...
„Lietuva brangi’’ , –
Dainavome ir klasėje,
Mokytojų seminaruose,
Bet šiandien vėl virpėjo širdyje,
Kai klausėmės armonikos,
Drauge dainavome,
Prisiminiau ir praeitį…
Ne viskas paprasta gyvenime,
O ateitis – taip artima,
Ko neišdainuosiu dar per likusį
Man laiką,
Paliks skola vaikaičiams…
O kas gi nori likt skolingas
Savo šaliai,
Lietuva, tu mūsų – brangi?


Komentarų nėra: