2020 m. vasario 5 d., trečiadienis

Naktys
Seniai bijau bangų,
Niekas nebelaiko
Už liemens ar rankos,
Bijau atoslūgio, –
Jis sielą valdo,
Gali su savimi nusinešti,
Atgal kelio nėra,
Niekas neberanda…
Bijausi aukštumų, –
Tarp kalnų – tarpekliai,
Tik sakalas ten praskrenda,
Kada žemyn žiūriu,
Matau naktis,
Aš – paukštis be sparnų,
Strėle pervertas...
Skridau,
Kai tu laikei už rankos,
Seniai ilgu ramių sapnų,
Priglusk ir užsimerksime.
Komentarų nėra: