2016 m. lapkričio 24 d., ketvirtadienis

ValgomŠaukštai – popiet...
O jeigu net nevalgiau,
Nepriliečiau prie lūpų
Sidabro puodelio,
Nesugėriau girių aido,
Neperbridau upokšnio,
Kuris žiemą alma,
Neišklausiau raudos
Prie motinos paveikslo...
Dabar giedosiu tau,
Ko siela rauda –
Užmigusiam lapui,
Plikam kamienui,
Drebančiam iš alkio,
Voverei, miškely besikarstančiai,
Paskutinius grybus
Renkančiai;
Rudens vėjeli,
Tik pritark man.
Oi, dovanok
Tėvelio drožtą,
Nors ir medinį
Šaukštą...
Valgom.


Komentarų nėra: