2016 m. lapkričio 26 d., šeštadienis

Juoda plunksnaGirdi, kaip ūbauja
Naktimis pelėda?
Kodėl jinai viena
Prie tuščio lizdo
Dieną naktį sėdi?
Gal ir vienatvėje
Tokios mintys apsėda,
Kad naktį atsikėlęs
Tik juoda plunksna
Rašai apie pelėdą...
Kai išskrenda vaikai,
Pilkai apsiplunksnavę,
Prisisemi gėlo vandens
Į kiaurą rėtį,
Užsigeri saulėlydžiu
Ir eini pasiklausyti,
Kas taip garsiai
Anapus miško rėkia...
Gal atsišauks pelėda?


Komentarų nėra: