2016 m. lapkričio 23 d., trečiadienis

Ryto Aušra
Su malda lūpose
Kiekvieną vakarą
Užsisvajoji,
Tada ramūs sapnai,
Kai angelus sapnuoji...
Kiekvienas, sutiktas kely,
Medelis ar gėlė,
Pavirsta rankdarbiu
Ant tavo sienos;
Tavo delnai sušildo darbą,
Paliestą kas dieną
Ir teka rytais saulė,
Kai spindulius dalinate...
Dienovidyje – lašas
Atsispindi mėnesienoje,
Tyras, kaip ašara,
Su akimis žibučių,
Pražystantis tavoje sieloje.
Sėk dorą, meilę
Su palaima Dievo.


Komentarų nėra: