2016 m. lapkričio 21 d., pirmadienis

VaikaitisKitos močiutės Dalios foto


Didžiuojuosi tavimi,
Linkiu geriausio,
Nors gyveni tolokai,
Išgirstu tavo balsą,
O pasimatymai – labai reti,
Per daugel mylių
Atskrenda...
Tu – visas muzika
Tarytum persmelktas.
Kiek daug kalbų kalbi,
Gyvenime praversiančių, –
Niekur nebūsi svetimas,
Tarp savo bendraamžių;
Tebūna tavo kelias
Ir dangaus palaimintas.
Komentarų nėra: