2016 m. lapkričio 27 d., sekmadienis

Klaupiuosi maldai
Mintis – akimirka,
Kai nuskrendi toliau,
Nei kur kada buvai,
Sugrįžta svajos it vitražai,
Margi puošnūs langai,
Lyg pats gyvenimas...
Kur eita, ten ir krista
Po vieną ašarą –
Už tėvelius ir seseris,
Už brolius ir vaikus,
Kurie negimę atgulė
Į juodą žemę...
Tik vienas žingsnis –
Vėl brūkšnys,
Sudeginti namai per karą,
O varpai skambina
Ir iki šiolei,
Lyg už visų skriaudas
Per Adventą barasi...
Komentarų nėra: