2013 m. gruodžio 11 d., trečiadienis

Tėvynės ženklaiSeni ir jau savi
Nuo amžių – himnas,
Vėliava,
Jeigu iškėlėte,
Jinai neturi būti
Nuleista.
Jei užgiedojote,
Tegu ir skamba iškilmingai,
Iš sielos išsiliejęs,
Jis tampa amžina giesme.
Tėvynė – žiburėlis,
Jinai ir protėvių daina,
Tėvynė – aukuras,
Ant kurio paaukota
Ir daugelio kartų auka.
Tėvynė – tai dirva,
Kur auga kasdieninė duona,
Jinai ir šventė visų akyse.
Tėvynė – ant kalnelių smėlyje
Per amžius budinti tėvų dvasia.
Viskas ir sutelpa
Himno melodijos
Ir vėliavos spalvų
Harmonijos žaisme.

Komentarų nėra: