2013 m. gruodžio 11 d., trečiadienis

Gražios ateities pasakosKas saugo ateitį,
Nedrįsta kelti praeities,
Nes reiks prieš Dievą stoti,
O ir istoriją skaitydami,
Kuri sena, skaudi,
Vaikui nebūtina žinoti,
Nes pasiklystama sraute,
Apsivelia kaip akmenys
Upeliuose per vasarą,
Net žiemą valo juos vanduo,
Kad vėl pavasarį
Į jūrą švariai nutekėtų...
Kiekviename akmenyje – mintis,
Įkalta be vinies,
Tik medžio šakos linko,
Kada prie mūsų upių -
Nemuno, Neries -
Jaunos mergelės vaidilutės
Akmenėlius rinko...
Nereikia liūdnų pasakų, dainų,-
Jos tokios graudžios;
Sulauksime Kalėdų su džiaugsmu,
Kitus metus savo darbais
Gražiau apvainikuosime.
Komentarų nėra: