2013 m. gruodžio 12 d., ketvirtadienis

Kitų miestų keliai

                                                     Gera čia. Irmos Randakevičienės foto


Kiti keliai ir kitas kraštas,
Net oras ten kitoks;
Mūsų kryželiai
Motinų audimų raštuose
Ant Jūsų sienos nekabos...
Užtvertas kelias,
Tik bažnyčios varpas
Jums primena girias,
Kur ąžuolynai, žalios lankos
Ir ežerų mėlynos akys
Dabar vis mintyse,
Danguje debesėlių kelias
Į tėviškės žemes...
Kiekvienas ieško, kur geriau,
Ir skrenda lyg paukštelis,
Kol lūžta plunksna
Po plunksnelės,-
Sunku net maldoje...

Komentarų nėra: