2011 m. kovo 20 d., sekmadienis

Žemės Dienai

Šeškinės vid. m-klos pradinuko piešinys
Gražuolis Mėnuo palengva
Prie Žemės priartėjo,
Pasveikino ją su gimtadieniu,
Paspaudęs ranką
Ant peties uždėjo
Ir į akis jai pažiūrėjęs
Vėl atsitraukė
Ir savo keliu nuskriejo...
Paliko lyg našlė tyli
Su giesme vyturėlio.
O jis giedojo apie negandas
Gimtosios Žemės,
Nuo kurios sparneliai jį pakėlė...
Jis girdi aimanas vaikų,
Kurie kulkosvaidžius girdėję;
Iš po griuvėsių
Dūmų kamuolių, garų
Į dangų sielos skrieja...
O Žeme, Motina visų,
Ką žmonės Tau palieka?
...Nepasiskųsi Mėnesėliui.
Visatoje mes- tokie vieniši, maži -
Tik skriejam, skriejam, skriejam...

Komentarų nėra: