2011 m. kovo 17 d., ketvirtadienis

Rašau, ką moku
Nemoku svetimų kalbų -
Skaitau tik vertimus...
Nespėjau-neišmokau;
Daug ŽODŽIŲ telpa ir į arimus,
Kuriais ėjau,
Kaip mano tėvas mokė...
Ir skareles tikras rišau -
Tas, kurias verpė mano motina,
Dainas rinkau iš Lietuvos,
Kurias dainavo mano sesės, broliai.
Drauge padainavau.
Daug kartų Bibliją skaičiau -
Žydų tautos skaudžią istoriją;
Joje savo bėdas mačiau -
Ir nuopuolius, ir nuodėmes.
Su graikų, indų -gamtos Dievais,
Su Budos mokymu
Ir iki šiandien gyvenu...
Maldas kalbu, kurių vis iki galo
Dar nesuprantu,
Vis neišmokstu.
Prie ŽEMĖS
Lūpas priglaudusi šaukiu,-
Ką ji pasako, tą rašau,
Bet nežinau, ar moku...

Komentarų nėra: