2011 m. kovo 16 d., trečiadienis

Skambalėliai
Nuo vaikų juoko
Skambantys laipteliai
Man prieš akis nušvito -
Tai saulės spindulys,
Išgirdęs kasdien naują,
Jaunystę keliantį varpelį,
Švyst ant palangės
Ir į klasę nusirito -
O ja jei, nespėjai!
Aš stoviu ranka įsitvėrus,
Gyvenimo turėklus,
O jis tik darda, trepsi
Lyg į inkilėlį
Suskridę giedantys varnėnai.
Nusišypsojau tyloje
Likusiai gražuolei gėlei -
Stovėk, kur visada stovėjai...
Oi, dienos baigiasi,
Kaip viskas šiam pasaulyje,
Trumpučiais varpo
Skam- ba- lė- liais...

Komentarų nėra: