2011 m. kovo 26 d., šeštadienis

Skiriu Stasiui L.
Baltasis berželis
Nemato vienatvės,
Prie jo debesėlis
Priplaukia dažnai.

Kalne jam pušelės
Palinksi į taktą,
Kai sklinda per slėnį
Gitaros garsai.

Prie ąžuolo žalio
Armonika juokias,
Siunčia „Labas rytas“
Žaismingu šūksniu...

Į valso verpetą
Įsisuka vėjas
Ir neša, siūbuoja
Berželio lapus.

Ne viskas pagirdo,
Kas lūpas paliečia
Ne viską ir geriam,
Kas spindi, skanu...

Paglostyki ranką,
Kurios nesimato,
Ir suksis saulutė
Melsvuoju keliu.

Komentarų nėra: