2008 m. spalio 1 d., trečiadienis

Kelelis


Išblunka nuotraukos
Ir atmintis senelių ,
Pranyksta net kryželiai ,
Išvirsta medžiai iš šaknų ,
Žolė užėjo ant kelelio ,
Visai nepastebiu ,
Kada ji pakeitė stiebelį-
Kasmet žaliuoja
Tuo pačiu metu.
O eina kojos ,
Jeigu smėlis geltonuoja
Ir pravažiuoja ratai
Paraginami botagu .
Gal grįžta dar į trobą ,
Kur senas dainas niūniuoja
Močiutė prie ratelio ,
Vaikaičiai klauso
Pasakų iš atminties
Ir bijo slibinų...
Kur bėga pro medžius
Plonytis siūlas-kelias ,
O gal tos trobos
Stovi be langų?
2008

Komentarų nėra: