2008 m. spalio 8 d., trečiadienis

Pakrantėje


Bangelių keterose saulė žvilga ,
Akmenėlius ridena ežero vanduo ,
Pakrantę myli kaip savo namus
Smulkutis gelsvas žvirgždas
Ir puošia ją tarsi jaunamartę
Jauniausioji sesuo...
O meldus ir nendres prakalbina
Rudens paglamonėti medžiai
Žiūrėdami,kaip naras saulės spinduliuos
Panyra -iš vandens tarsi ištiškęs ,
Vėl slepiasi nendrynuose tankiuos.
Einu-po kojom krebžda smėlis ,
O bangeles lyg vakarus trumpėjančius žarstau-
Kaip atsigręšiu į dienas,kurios praėjo ,
Jeigu pakrantėje šiek tiek užsibuvau...
2008

Komentarų nėra: