2019 m. sausio 1 d., antradienis

Užpučiamos liepsnelės
Po švenčių guli,
Tarsi pusnys,
Šventiniai pyragai,
Suraikyta duona džiūsta,
Kvapas primena dirvas,
Atrodo, kad galėtum
Jau už stalo atsipūsti,
Bet užpučia vėjas žvakes.
Turi paveikslą ir prisimeni,
Kokia gyvenimo trapi akimirka,
Kol gyveni, ragauji
Žemės vaisių,
Bet nieko vėl į ją nebe nusineši…
Kam šventės, o kitam – nelaimės,
Jos budi ir tarpduryje,
Atversi ir džiaugsmą nuneš,
Pasės per pusnį
Snaigių dulkeles.
Komentarų nėra: