2019 m. sausio 17 d., ketvirtadienis

Sausio 13 garbei
Padedu rožę tiems,
Kurie atliko pareigą Tėvynei,
Nepabijojo kulkų švilpesio
Ir saugojo gyvybes:
Ūkė sirenos lygiagrečiai
Su vikšrų gaudesiu,
Po kuriais tiško kraujas
Jaunuolių ir mergaitės
Nuo bokšto iki ligoninės
Ir kapinių.
Ne visi buvo paminėti,
Ne visiems teko garbė
Prie vėliavos stovėti
Pagerbtiems jau daugel metų,
Tai paprasti Lietuvos žmonės –
Sanitarai ir seselės,
Kurių ir pavardės išbluko,
Kaip sniege pasilikę
Kruvini lašeliai...
Padedu rožę Sausio 13 garbei.


Komentarų nėra: