2019 m. sausio 16 d., trečiadienis

Pamiršti žaisliukai
Žaliuoja motina eglutė
Ir vasarą, ir žiemą,
Rudenį, pavasarį,
Baltai papuošia ją Šiaurys atlėkęs,
Nubarsto kojas kruopomis,
O galvą – kaspinais
Pasiskolinęs iš speigo…
Kaip spindi šarmoti vaikai,
Paberia vėjas juos ant sniego,
Skanauja kėkštai,
Raudonkaklės sniegenos,
O pilkam žvirbliui – tai, kas lieka, –
Mažam užtenka mažo,
Grūdelio ar slieko…
Žaliuoja vaikų papuošta
Kalėdiniais žaisliukais...
Dar Trys Karaliai nenurinko?
Vis trūksta dovanų,
Oi, daugel visiems
Visko stinga,
Kitiems ir per daug pripirko.

Komentarų nėra: