2019 m. sausio 31 d., ketvirtadienis

Lengviau
Pačiam sau ir juoktis
Darosi beprasmiška,
O kam gi – tu...
Verkti – sunku,
Nėra kam ašaros nubraukti
Nuo akių...
Vienam dainuoti – sau,
Kai ilgu ir baugu,
Labai jau nesmagu, –
Taip staugia vilkas miškuose,
O aš – žmogus…
Pats sau neauga medis,
Turi visą girią
Nuosavų vaikų,
Identiškai panašių,
Kai vėtra laužia vieną,
Ošia visas miškas:
Paukščiai, žvėrys –
Neramu…
Prisiglaudi prie medžio
Ir – lengviau.
Komentarų nėra: