2019 m. sausio 10 d., ketvirtadienis

Duona ir ratelisAlbino Šileikos rankų darbas

Karta keičia kartą,
Laikas laiką verpia,
Maža kas ir mena,
Kaip duonelė kvepia
Ant ajerų glėbio,
Mažai kas dar matė,
Kaip motulė verpia,
Dukreles sodina
Už staklių ir mina
Viens po kito skėtį,
Šeivos pilnos tarška…
Raugu kvepia troba,
Ant krosnies – senolis,
Kampelis – berneliui,
O plutelė – marčiai,
Tik pats minkštimėlis –
Senai motinėlei,
Kad dienos būt šviesios,
Vakarams – jaukumas,
Naktys neapkarstų…
Baigia griūti trobos,
Kur duonelė kepė,
Rateliai – pastogėje,
Pamiršti ir plerpso,
Nėra tokio siūlo,
Kad dar juos prikeltų,
O mene – vis kalba,
Savo garbią vietą
Prieverpstei užleidžia...
Duona ir ratelis –
Mano laiko ramsčiai.Komentarų nėra: