2019 m. sausio 31 d., ketvirtadienis

Sugrįžimai
Visi prisimena vaikystę,
Iš kur jie kilę,
Kaip gilias šaknis,
Gėlė prisimena ir persodinta,
Pražysta atvežta
Ir žiemos vidury…
Savo kieme – lietus palaisto,
Užtenka iš žemės drėgmės;
Neskursta tėviškėje
Mažas vaikas,
Nors duonos – menkas trupinys…
Taip keliamės ir kylame
Į aukštą dangų,
Pražystame gėle,
Takelius dažnai ir ašara palaistome,
Vėl grįžtam į save.
Komentarų nėra: