2019 m. sausio 17 d., ketvirtadienis

Naktis – nelaimė
Nelaimė viena neina pro vartus,
Prie durų – iškasta duobė,
Namus ir šuo apsaugo,
Pažįsta svetimą,
Bet būna naktį pririštas
Prie tvarto…
Šeimai ir gyvulys svarbus, –
Maitintojas ir darbuose pagalbininkas,
Kada nudaužiama spyna,
Raktas nulaužiamas,
Sušunkame: „ Vagis!’’
O prisiartina nematoma naktis –
Nelaimė.


Komentarų nėra: