2019 m. sausio 30 d., trečiadienis

Ilgesys
Ligi šiol dar ilgiuosi namų,
Nors seniai nėra pamatų
Šiltos krosnies, duonos ruginės
Molio ant kalno Sidabrinės,
Tarsi dar tebestovi ten kryžiai…
Duona garuoja šilta,
Teka vanduo ir upeliui užšalus,
Strėlupys – netiesus,
Tik kažkodėl taip vadino,
Išsilieja nuo saulės patvinęs…
Ligi šiol dar ilgiuosi
Pievų žalių,
Ten ir dobilas tilpo su smilga,
Gegutė kūkavo metus
Ir jos ašarėlės pabiro…
Ligi šiol dar ilgiuosi aušrų,
Kada kieme gaidys šaukė vištą
Suradęs mėšlyne sliekų,
Nieko sau neimdavo, –
Šeimai palikdavo…
Ligi šiolei ilgiuosi dienų,
Lyg Jūratė atplaukiančio vyro,
Apsisiautusi vienu rūku,
O laivas sudužęs vienas atsiyrė…
Ligi šiol dar ilgiuosi ilgų vakarų,
Kai mama iš maldaknygės
Maldą skaitydavo…
Rieda ašara skruostu,
Raidžių nematau,
Aklai parašysiu,
Gale – tas pats kryžius.

Komentarų nėra: