2019 m. sausio 12 d., šeštadienis

Liepsnose – kraujo lašai
Laužo liepsnose
Ieškau vaikų akių,
Ir aš mačiau,
Ką jie ten matė, -
Laisvės liepsna
Nušvietė naktį,
Kaip keitėsi tą naktį
Pro vėliavas veidai.
Tik nesakykite,
Kad nejutom baimės,
Kiekvienas save saugo,
Saugo savo vaikus
Ir tu žinai.
O tuo pačiu prie bokšto
Kraujo lašai krito
Po vikšrais svetimųjų tankų,
Greitųjų sirenos kaukia:
Duokit kelią,
Jie miršta dėl visų,
Kad degtų ir visoje Tėvynėje
Tiesos laužai.
Nelaidokim vilties,
Nuo tos dienos pakilome
Ir tegu širdyse vėl ugnis dega
Giliau, negu giliai.Komentarų nėra: