2018 m. birželio 27 d., trečiadienis

Tik mokytoja
Mačiau ne vieną paukštį,
Kuris lesina ir svetimus vaikus,
Netgi aplenkdamas savus,
Nes alkaną geriausiai girdi,
O ieškantis globos,
Prisiglaudžia ir ima čirkšdamas, –
Taip duota iš gamtos –
Turėti jautrią širdį…
Išmoksta vaikas pakartoti,
Ką dar kiaušinyje išgirdo,
O gegute kukuoti – tik vėliau,
Nes motina vis apie lizdą skraido…
Mokyk visus vaikus
Ne tiktai maisto sau ieškotis,
Bet ir savus lizdus
Po metų ar kitų apsaugoti,
Nuo priešų pasislėpti,
Kad šie jų balso neišgirstų...
Oi, gegute kukuoti – menas,
Metelius skaičiuoti –
Tiesti kelią ateičiai,
Pamiršti negandas ir mirtį.
Komentarų nėra: