2018 m. birželio 2 d., šeštadienis

Ima švist?
Kodėl „Odisėjo’’,
„Iliados’’ neskaito,
Gal visi užsikimšo ausis
Ar sirenos užvaldė,
Migdo lovose vyrus,
Kad namo nesugrįžtų,
Užvaldytų jų žmonas,
Garbingas pilis?
O karai ir dėl obuolio,
Gražiosios Elenos,
Aukso vilnose – grobis,
Vežamas į namus,
Turtus ginklais užvaldė
Vargšus ir didikus.
Užsikimšau ausis,
Negirdėsiu fanfarų,
Bet matysiu pro langą,
Kaip burkuoja karveliai,
Danguje ima švist...Komentarų nėra: