2018 m. birželio 18 d., pirmadienis

Parakas
Viskas – į gerą, –
Mano karta nebe prisimena
Didžiausios bėdos – karo,
Paraką tematė
Sudūlėjusiuose sviediniuose,
Nebetinkamuose nužudyti tūkstančiams,
Bet mename ir minime
Negrįžusius iš karo,
Tremties ir lagerių,
Kitus jau privertė
Prieš jėgą nusižeminti…
Buvo daugybė patiklių,
Kurie ir nežinodami,
Sulaistytus krauju istorijos lapus,
Ilgus metus vis garbino...
Vis rasdavosi ir ideologai,
Kurie neleido užsimiršti,
Priminė nelaimes,
O kiti jiems prieštaravo,
Kad viskas – ne nuo mūsų,
Mažųjų, čia priklauso,
Ne šventas buvo Mindaugas karalius
Ir iki šios dienos
Dar tvyro parakas…
Oi, Dieve mano,
Surinkime tik kaulelius,
Kurie žuvo nuo parako.
Komentarų nėra: