2018 m. birželio 13 d., trečiadienis

Knyskiukams
Nevertas žmogaus vardo,
Kuris ir savo lizdą dergia,
Apkaltina ir tėvus,
Nepasitiki savais,
Mokykloje - mokytojo,
O pats pro dygius krūmus
Į viršūnes veržiasi,
Skanduodamas: „Tik aš esu,
Tik už visus aukščiau,
Iš kelio traukitės,
Sutraiškysiu, kaip utėles’’…
Kas davė tokią teisę
Tau?
Iš kur tu atėjai,
Ten ir išeik vis besikeikdamas –
Lauk.Komentarų nėra: