2018 m. birželio 29 d., penktadienis

Pasakos
Gražiausia buvo pasaka,
Kai tyliais vakarais,
Jau užgesinus šviesą,
Pradėdavome sekti vis tą pačią
Pasaką be galo
Apie vištytę ir gaidelį,
Močiutę ir senelį,
Ožkytę ir lazdyną,
Kuris kelnes plėšo…
Oi, vilke pilke,
Negąsdinkim vaikų,
Neliesk ožkytės,
Nekaltas ir lazdynas,
Tegu plėšo...
Močiute sengalvėle,
Nesiskųsk seneliui,
Nėra tėvelio,
Vaikai vieni lieka…
Šiai pasakai nėra net pabaigos,
Tik baimė vienai likti
Pasilieka.Komentarų nėra: