2018 m. birželio 27 d., trečiadienis

Šviesa
Pabūsiu tau kas dieną
Saulės spinduliu šviesiu,
Pro langą ryte pažiūrėsiu,
Pasveikinsiu linksmai,
Daug laimės palinkėsiu…
Jeigu įleisi ir atversi širdį,
Užeisiu ir nesidrovėsime,
Pamiršime nakties sapnus,
Ilgos dienos ilgėsimės…
Kai vakare užversi langines,
Pro praviras duris išeisiu,
Dangaus skliaute uždegsime šviesas,
Vakare tau vis tiek žibėsiu…
Ar ateisi?
Komentarų nėra: