2018 m. birželio 16 d., šeštadienis

Mano gyvenimo vaizdeliai
Grąža

Aneliutė, mano mama, liko našlaitė drauge su broliu ir sese, kai jai tebuvo penkeri. Mažai ką prisiminė, bet dažnai pasakojo savo šeimos istoriją. Pabandysiu, kiek prisimenu iš tų pasakojimų, pakartoti.
Malūnas, kuriame dirbo jos tėtis, kai mirė nuo plaučių uždegimo, atiteko kitam malūnininkui, troba irgi buvo laikina: neturi darbo, turi kažkur keltis, nes moteris, likusi su trim mažais vaikais, nepajėgi. Petras turėjo dar amatą, buvo stalius: spintas, skrynias, kubilus žmonėms darė, o žmona gražiai audė ir svetimiems, ne tik savo šeimai.
Susirinkusi būtiniausius daiktus, glaudėsi prie giminių. Staklės pragyveno net tris kartas ir tomis pačiomis Aneliutė audė, bet tik saviems. Norėjo grįžti į tėviškę, kur gyveno brolis, kuris tarsi priėmė, bet brolienė nesutiko ir parėjusi iš darbų pas gaspadorių rado vaikus kieme, o lopšys, per langą iškeltas. Priglaudė senyva moteris, visai svetima, į savo trobelę. Visi ją apylinkėje pažinojo, atsirado našlys su penkiais vaikais, tada ir pas jį parsikėlė. Visą gyvenimą gražiuoju prisimindavo tą laiką gausioje šeimoje.
Užaugo, visko iš mamos išmoko, reikėjo skirstytis. Mirė daug vyresnis patėvis, Aneliutė su mama išėjo į kumetyną, nes ten duodavo trobą, žemės prie jos, dvi dienas galėdavo sau dirbti, o kitas – ponui. Nekalbėdavo, kad buvo sunku.
Ten pat susipažino ir iš miestelio išėjusiu, žemę dirbti pasirinkusiu Povilu Pranckevičiumi, ištekėjo ir devynerius metus ten gyveno. Nė žodžio apie tą laiką nepasakojo: visi taip dirbo ir gyveno.
Pabiro, kaip pupos, vaikai. Vakarais audė, siuvo, vyras irgi viską namams pats darė. Po Stolypino reformos bežemiams skyrė žemės, bet jiems pritrūko vienų metų iki įstatyme numatytų 10 ir vėl liko be nieko. O pusninko dalia sunkiai suvokiama mūsų amžiuje. Mane gimdydama mama Anelė Ramanauskaitė – Pranckevičienė prarado sveikatą, bet apie savo gyvenimą nebepasakojo ir mirė ant mano rankų, nusinešusi šeimos istoriją.
Nieko daug negaliu ir papasakoti, nes nebuvau gimusi. Vyriausioji sesuo prieš mirtį vis prisimindavo močiutę, vadino savo akių saule.

Ona Pranckevičiūtė - BaliukienėKomentarų nėra: