2018 m. birželio 14 d., ketvirtadienis

Gyvybės spalva
Po eglių ir pušų laja
Surasime ir žalumą:
Kyla klevelis ar berželis,
Papartis, šaknis dengiantis,
Pasipila žibučių pulkas
Prie stirnų takelio,
Lieka žali paskui lapeliai.
Nepasiduoda tamsai ir garšva,
Žaliuoja dilgėlės ir gelia,
O ant kalnelių, daubose
Vis gyva, žalia, žalia…


Komentarų nėra: