2016 m. spalio 19 d., trečiadienis

Vaga į saulę
Rašau lietuviškai,
Nes kito rašto
Iki galo neišmokau,
Graži lenkų kalba,
Kai A. Mickevičius
Net A. Baranauską
Kalbino ir mokė...
Tas pats kraštas – Lietuva
Ir tas pats grožis –
Nemuno vingiai
Ir gimtoji upė,
Mylima Šventoji, rudenėjant švyti...
Plati upės vaga
Kasmet pakeičia kryptį,
Vis graužiasi, pasiima smiltelę
Iš seklumos, kur nendrės žydi...
Kokia gili versmė
Mūsų kalbos,
Šneku ir negaliu
Dar visko apsakyti...
Oi, tik iš meilės sakome,
Kad Lietuva mažytė.

Komentarų nėra: