2016 m. spalio 16 d., sekmadienis

Neišsiųsti laiškai
Baltas debesėli
Mėlyno dangaus,
Kur skubi, palauk...
Daug dar nesakyta
Tau žodžių meilių,
Skrisk ir atiduok
Mano laiškelius...
Į tolimą šalį,
Kur mano sūnus,
Kitoj pusėj žemės -
Pavasario saulė
Ir vaiskus dangus...
Dreba lūpos kalbant,
Todėl parašiau,
Kad liktų širdelėje
Žodelių daugiau...
Dieve, žemę saugok,
Saugok mus visus,
Kad danguj ir žemėje
Rastume namus.

Komentarų nėra: