2016 m. spalio 21 d., penktadienis

Šviesos kelias
Tik labai šviesią naktį,
Kada nemiegi,
Matai, kaip lekia dangumi
Kometos ir sudegę meteorai,
Juos nuseki ir pamanai,
Kad jie – tavo lemtis...
Betgi toli, už horizonto,
Yra kita jau trajektorija,
Nauja kryptis – viltis...
Pasitelki fantaziją,
Greitas mintis
Ir savo kelią surandi, –
Reikia didžiulio postūmio,
Kad šviestų kelias
Ugnimi.

Komentarų nėra: