2016 m. spalio 18 d., antradienis

Sau ir tauLietuva, gimtine mano,
Tiek iškentusi
Ir dabar tavęs prašau,
Kad čia augtų
Ne vien tiktai balandos,
Bet kažkas daugiau...
Kybo netoli
Lyg pakaruoklis vėzdas,
Saisto neseni gaisrai;
Vėl pelėsiai ir griuvėsiai
Kitame krašte,
Bet juos matai...
Tu maža,
Lyg murzina mergaitė,
Grįžtanti namo
Su žaislais atrastais,
Kas nuplaus tą gėlą,
Širdies žaizdą
Ar Rytai, ar Vakarai?
Prisimink, nuo ko tu bėgai,
Ką palaidojai miške,
Kur vieni jau kryžiai stovi,
Kur už grotų
Likę palaikai...
Kitokios krypties nėra,
Nereikia ir nereiks.
Komentarų nėra: